Резервирай корт в Банкя за 07.12.2018

Сб
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Неосветен Незакрит
07:00
30.00 лв
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
08:00
30.00 лв
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
09:00
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
10:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
11:00
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12:00
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
13:00
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
14:00
30.00 лв
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15:00
30.00 лв
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
16:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
18:00
30.00 лв
30.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
19:00
30.00 лв
30.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20:00
30.00 лв
30.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
21:00
30.00 лв
30.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
22:00
30.00 лв
30.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир