Резервирай корт в Спортен център Хемус за 05.05.2021

Нд
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
Скуош /Хард/ Осветен Закрит
Падел /Хард/ Осветен Незакрит
Тенис на маса /Хард/ Осветен Закрит
Тенис на маса /Хард/ Осветен Закрит
08:00
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
09:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
10:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
12.00 лв
12.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
11:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
12:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
12.00 лв
12.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
13:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
12.00 лв
12.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
14:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
15:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
16:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
17:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
18:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
19:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
20:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
5.00 лв
5.00 лв
21:00
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
затворено
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир