Резервирай корт в Спортен център Хемус за 14.01.2021

Ср
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
Скуош /Хард/ Осветен Закрит
Падел /Хард/ Осветен Незакрит
08:00
28.00 лв
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
09:00
28.00 лв
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
10:00
28.00 лв
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
11:00
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
12:00
28.00 лв
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
13:00
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
14:00
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
15:00
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
16:00
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
17:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
18:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
12.00 лв
19:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
12.00 лв
20:00
28.00 лв
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
21:00
28.00 лв
28.00 лв
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17.00 лв
12.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир