Резервирай корт в Спортен център Хемус за 27.03.2020

Сб
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Закрит
4 /Клей/ Осветен Закрит
Скуош /Хард/ Осветен Закрит
Падел /Хард/ Осветен Незакрит
08:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
09:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
10:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
11:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
12:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
13:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
14:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
15:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
16:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
17:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
18:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
19:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
20:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
21:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир