ТК Сливен 92

Паркинг
Осветление
Съблекалня/ Баня
Кафе/ Бар
Спортен магазин
Тенис училище
Любителски турнири
Наплитане на ракета
Резервирай