Резервирай корт в ТК Харманли за 19.10.2020

Вт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
4 /Хард/ Неосветен Закрит
5 /Клей/ Осветен Закрит
08:00
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
08:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
09:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
09:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
10:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
10:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
11:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
11:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
12:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
12:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
13:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
13:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
14:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
14:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
18.00 лв
15:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
15:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
16:00
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
16:30
12.00 лв
12.00 лв
14.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
17:00
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
17:30
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
18:00
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
18:30
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
19:00
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
19:30
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
20:00
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
20:30
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
21:00
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
21:30
12.00 лв
12.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир