Резервирай корт в “MG Tennis Club” Заимов за 29.06.2019

Вт
5 /Хард/ Осветен Закрит
1 /Хард/ Осветен Закрит
2 /Хард/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
08:00
09:00
25.00 лв
10:00
20.00 лв
11:00
12:00
25.00 лв
13:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
14:00
25.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
15:00
20.00 лв
20.00 лв
16:00
25.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
17:00
39.00 лв
39.00 лв
30.00 лв
18:00
19:00
20:00
39.00 лв
39.00 лв
21:00
39.00 лв
39.00 лв
39.00 лв
30.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир