Банкя

Изкуствена трева
Изкуствена трева(1)
Паркинг
Осветление
Фитнес
Детски кът
Съблекалня/ Баня
Ресторант
Закрити кортове
Тенис училище
Детски лагери
Любителски турнири
Наплитане на ракета
Резервирай