Резервирай в Дипломат за 13.02.2024

Сб
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Закрит
4 /Клей/ Осветен Закрит
07:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
08:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
09:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
10:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
11:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
12:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
13:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
14:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
15:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
16:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
17:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
18:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
19:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
20:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
21:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир