Резервирай корт в Дипломат за 17.09.2020

Сб
1 /Клей/ Неосветен Незакрит
2 /Клей/ Неосветен Незакрит
3 /Клей/ Неосветен Незакрит
4 /Клей/ Неосветен Незакрит
5 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
6 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
07:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
08:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
09:00
25.00 лв
10:00
25.00 лв
25.00 лв
11:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
12:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
13:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
14:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
15:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
16:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
17:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
18:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
19:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
20:00
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир