Общи условия

Общи условия за ползване на платформата Click&Play


I. Общи положения
Настоящите правила и условия уреждат отношенията между „Клик енд плей“ АД, дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 206679026, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, ж.к. „Младост“, бл. 472, вх. 1, ап. 2, наричано по-нататък Click&Play или "clickandplay.bg" или "Сайтът", и всяко лице, което използва услугите, които сайтът предлага, наричан по-нататък "потребител" или „търговец“.

Потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи резервация и да заплати услугите, респ. има правоспособност да предлага услуги в интернет платформата Click&Play. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от общите условия за ползване на платформата Click&Play.

II. Терминология
Навсякъде в този Договор следните думи и изрази, ще имат посочените в този раздел значения:
1.  Потребител – всеки, регистрирал профил в платформата Click&Play;
2. Търговец – всеки, регистрирал профил в платформата и действащ спортен клуб в България, предлагащ наем на спортно съоръжение, услуга, или промотиращ своята дейност

3. ClickAndPlay – платформа, предоставяща услуги за свързване на Потребители и Търговци по лесен и бърз начин с помощта на компютри и мобилни устройства (таблети и телефони), свързани в Интернет, като платформата Click&Play се състои от – Уеб – сайт www.ClickAndPlay.bg, който служи за представяне на платформата;
4. Резервация - електронен запис в базата данни ClickAndPlay, който съдържа информация за потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), датата, часа, вида, цената и продължителността на резервацията.
5. Клиент – всеки Потребител, който има интерес или използва услуга на някой от Търговците. Търговецът сам решава как и какво да предостави на своите клиенти.

III. Предмет на договора

1. Платформата ClickАndPlay, предоставя на Потребители и Търговци постоянен достъп в платформата за менажиране на спортни комплекси и онлайн резервации. След регистрация, Търговецът получава профил, чрез който Потребителите на системата разполагат с възможността да изберат свободен тенис корт или друга услуга, предлагана от клуба и да направят резервация с възможност за онлайн плащане чрез мобилно устройство или компютър.

2. Всеки потребител декларира, че е запознат и съгласен с настоящите общи условия за ползване на платформата  Click&Play в следните случаи:

a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайта www.ClickAndPlay.bg;
b. Когато регистрира профил в Click&Play.

3. Всеки Търговец декларира, че е запознат и съгласен с настоящите общи условия за ползване на платформата  Click&Play в следните случаи:

a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайта www.ClickAndPlay.bg;
b. Когато регистрира профил в Click&Play.

IV. Цени и начин на плащане на услугите
1. Всички услуги на платформата Click&Play се предоставят на Потребителите по следният начин:

 1. Потребителят избира пакет от услуги и в зависимост от това заплаща месечна такса и/или зарежда своя профил с депозитна сума за да ползва определени услуги;
 2. При онлайн покупка от Потребител към Търговец ClickAndPlay действа като посредник и предава сумата към клуба след удържането на съответните банкови такси при банкови транзакции.

2. Услугите на платформата ClickAndPlay се предоставят на търговците по
следния начин:

а. Търговецът избира пакет от услуги и в зависимост от това заплаща
месечна такса за поддръжка и предоставя на другата страна рекламни
площи на територията на спортния клуб и по терена на спортните съоръжения.
Конкретните параметри относно месечната такса както и броя, обема и
вида на рекламните съоръжения се уговарят допълнително в зависимост от
конкретните параметри.

b. Цените на услугите предлагани от Търговец са определени от съответният
Търговец и са с включени всички данъци и такси.


V. Права и задължения на Потребителите
1. За да ползва платформата Click&Play, Потребителят трябва да зареди и ползва в своя браузър сайта ClickAndPlay или да влезе в апликацията на приложението изтегляйки я от App Store или Google play магазина. Влизайки в сайта или апликацията, за всеки Потребител са видими регистрираните Tърговци. За да ползва някоя от услугите на ClickAndPlay е необходимо Потребителя да се регистрира. Това е възможно да стане директно чрез профил във Facebook или Google, или да се регистрира чрез стандартната форма за регистрация. При всяка регистрация, Click&Play обработва информация, която представлява лични данни на потребителя, а именно: имена, снимки, адрес, имейл адрес, пол, възраст, рождена дата, телефонен номер и др данни. 

2. С настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че е запознат и приема Политиката за защита на лични данни на платформата Click&Play и дава своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани за цел и за период от време така, както е подробно изложено в Политиката за защита на личните данни на "Клик енд плей" АД, която е достъпна на интернет-страницата на Click&Play.

3. Потребителят се съгласява, че платформата Click&Play представлява бърз и лесен начин за свързване на Потребителя с Търговеца, но Click&Play не носи отговорност за качеството на услугите, които Търговците предлагат, в т.ч. не отговаря за качеството на терените, не отговаря в случаите на грубо и непристойно поведение от страна на играч/и и пр. Потребителят се задължава в случай на претенции по отношение на качеството на услугите, предлагани от Търговците, да се обърне към конкретния Търговец, предоставил му конкретната услуга.

4. Потребителят се съгласява, че част от Търговците предлагат услугата онлайн плащане, което се осъществява посредством Банка ДСК. Click&Play не съхранява данни за банкови карти! В случай, че Потребителят избере онлайн плащане, но коректно откаже направената резервация, стойността ще му бъде възстановена като депозит в неговия потребителски профил в Click&Play.  За целите на настоящите Общи условия, „коректно отказана резервация“ означава, че Потребителят е отказал направената резервация в срок до 24 часа преди нейното начало или вследствие на лоши метереологични условия се е свързал с Търговеца и Търговецът е потвърдил, че направената резервация ще бъде отменена.


5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се задължава да бъде коректни към Търговецът в случаите, при които заявят ползването на услугите, които Търговецът предлага. Ако Потребител направи резервация и впоследствие се откаже да ползва услугите на Търговеца, Потребителят се съгласява, че има право да я анулира в срок до 24 часа преди нейното начало. В противен случай Потребителят се задължава да заплати на Търговеца услугата, а ако бъде направено онлайн плащане, Потребителят е наясно и приема с настоящите Общи условия, че сумата за резервацията ще бъде преведена на Търговеца и няма да му бъде възстановена.

6. С настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че регистрирайки се в платформата Click&Play, същият придобива автоматично статуса “Лоялен клиент“. Лоялен клиент е всеки Потребител, който може да прави резервации в платформата Click&Play и да избира между вариантите да заплати услугата на място, на корта, или да направи онлайн плащане. В случай, че Лоялен клиент не използва резервацията си, без да е използвал правото си да се откаже в срок до 24 часа и не заплати услугата на Търговеца, Click&Play си запазва правото да отнеме на Потребителя статуса „Лоялен клиент“. При отнемане на статуса „Лоялен клиент“, Потребителят отново ще може да резервира спортни съоръжения, но няма да има право да плаща услугата на място, а ще трябва да направи онлайн плащане или да има наличен депозит в уеб-портфейла си в Click&Play, който депозит да покрива цената на резервираното от него спортно съоръжение. Ако Потребителят отново не използва направена резервация, Click&Play има право да удържи сума, покриваща стойността на резервацията, от уеб-портфейла на Потребителя в Click&Play.

7. В случаите, при които метереологичните условия са лоши, Потребителят, направил резервация, се задължава да се свърже с Търговеца, като Търговецът следва да потвърди, че вследствие на лошите метереологични условия направената резервация отпада. 


8. При неколкократно заявяване и отказ от заявена услуга от страна на Потребителя, без да уведоми за това Търговеца, Click&Play има право да блокира достъпа на нелоялния Потребител към платформата Click&Play.


VI. Права и задължения на Търговците
1. За да ползва платформата Click&Play, Търговецът се съгласява, че трябва да направи първоначална регистрация на сайта www.ClickAndPlay.bg , въвеждайки необходимите данни за търговския обект и фирмата или лицето. При тази регистрация търговецът декларира, че данните които въвежда, са коректни, и че той има право да извърши тази регистрация.


2. След като се регистрира, търговецът може да ползва платформата ClickAndPlay едновременно и поотделно по следния начин: като използва страницата www.ClickAndPlay.bg на всяко свое устройство – компютър, лаптоп, таблет - с активен Интернет и браузър.


3. След като регистрира своя профил, Търговецът може по всяко време да
активира всяка една от неактивните услуги като се свърже с представител на
ClickAndPlay и заяви своето желание. В самата услуга и в e-mail-а за
потвърждение, ясно е означено дали услугата е безплатна или платена с
месечен абонамент. Абонаментът за платени услуги започва да тече от датата на e-mail потвърждението.

 

4. Търговецът има право по всяко време да деактивира всяка една от активните услуги, като се свърже с представител на ClickAndPlay и заяви своето желание за това.
При деактивиране на услуга, Търговецът ще получи e-mail за потвърждение на деактивацията. Деактивацията на платена услуга, не освобождава Търговеца от заплащане на неговите неплатени абонаменти към ClickAndPlay до момента.


5. След регистрация и активиране на една или повече услуги в
платформата, Търговецът е длъжен да работи с ClickAndPlay по такъв начин, че неговите клиенти да бъдат адекватно обслужени. Това може да включва, без да изчерпва действията: вход в системата, потвърждаване или отказ на заявена резервация.


6. При направена и потвърдена Резервация/Поръчка от Клиент, Търговецът е длъжен да приеме и обслужи клиента си в определеното време и на
определеното място. При невъзможност за това Търговецът трябва своевременно да уведоми Потребителя.


7. Търговецът се задължава да използва дигиталните графици на ClickAndPlay като единствено средство за управление на предоставяните услуги.

VII. Лични данни 
1. Потребителят се съгласява, че “Клик енд плей” АД обработва личните му данни при спазване на разпоредбите на българското законодателство, като се ръководи от своята Политика за защита на личните данни, която е достъпна за Потребителя на интернет страницата на Click&Play. Потребителят декларира, че се е запознал с Политиката за защита на личните данни на Click&Play и я приема. ( Политиката за защита на личните данни може да намерите по-долу на страницата )


2. Потребителите и Търговците декларират, че данните, които предоставят в
процеса на регистрация в платформата Click&Play, са верни и пълни.


3. Потребителят има възможност да се регистрира в платформата с неговите публични профили от Facebook или Google, като допълни необходимата информация в секцията „Настройки на приложението“. Потребителят носи отговорност за това да пази информацията за своите акаунти от разкриване пред трети лица.

4. Търговецът се регистрира в платформата с e-mail и парола, с които създава административен акаунт, чрез който има достъп до цялата информация за своя обект. Търговецът има възможност да въведе подробни данни за обекта, в който оперира. Търговецът носи отговорност за това да пази информацията за своя акаунт от разкриване пред трети лица.


5. Регистрирайки се в платформата Click&Play,  всяка една от страните - Потребител и Търговец, дава своето съгласие да му бъде създаден публичен профил, който ще бъде видим за Потребителя, съответно за Търговеца.


6. Регистрирайки се в платформата Click&Play всяка една от страните - Потребител и Търговец, дава своето съгласие ClickAndPlay да им изпраща съобщения по всякакъв технически начин: e-mail, нотификации, в профилите им във Facebook и др., когато такива съобщения са необходими за функционирането на услугите, които предоставя платформата ClickAndPlay. Потребител и Търговец дават своето съгласие ClickAndPlay да им изпраща съобщения с рекламна или друга търговска цел.


7. Регистрираните Потребители и Търговци се съгласяват, необходимите
техни лични данни като име, телефон, адрес, e-mail, да бъдат предоставяни на другата страна, когато това е необходимо за работата на платформата и за предоставянето на услуга от Търговец към Потребител.


VIII. Интелектуална собственост


1. Всички елементи на www.ClickAndPlay.bg, включително, но не само: търговски марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси, текстове и др. принадлежат на “Клик енд плей” АД и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.


2. Потребителите и Търговците се задължават да не извършват действия, с които могат да модифицират, повредят, блокират или декомпилират работата на части от платформата или на цялата платформа.


IX. Гаранции и ограничаване на отговорността

 1. “Клик енд плей” АД единствено и само поддържа платформата ClickAndPlay, давайки възможност за комуникация между Потребител и Търговец. Платформата ClickAndPlay пренася по електронен път ясно определени и дефинирани волеизявления от Потребител към Търговец и от
  Търговец към Потребител за техни намерения и бъдещи действия. Ние не проверяваме и не контролираме по никакъв начин комуникацията между двете страни. Отговорност и задължение на активната страна: Потребител или Търговец е, да изпълни обещаното към другата страна.


2. Ние от “Клик енд плей” АД полагаме постоянни грижи за осигуряване на работоспособността на платформата и за високо качество на нашите услуги, но услугите на ClickAndPlay се предоставят във вида, в който са, без гаранции за това, че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.


3. “Клик енд плей” АД не носи отговорност в следните случаи:

 1. За вреди, причинени от некоректно поведение от страна на Потребител към Търговец или от Търговец към Потребител;
 2. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препращане от нашия сайт към други сайтове;
 3. За некачествени услуги, предоставяни от Търговец на Потребител;
 4. За въвеждане на невярна или заблуждаваща информация или информация, нарушаваща авторските права на трета страна;
 5. В случай, че Потребител или Търговец позволи на трето лице да ползва и злоупотреби с неговия акаунт;
 6. За всякакви вреди, настъпили поради липса или прекъсване на достъпа до сайта и услугите, предоставяни от ClickAndPlay.

4. “Клик енд плей” АД, неговите директори, служители и
доставчици не носят отговорност пред Потребителите и Търговците за
евентуални инцидентни, последващи или наказателни щети, включително тези, които произтичат от загуба и/или ползване, на данни или на печалба.

 

 

X. Политика за лични данни в Click&Play


          Като администратор на лични данни Click&Play се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Наше задължение като администратор на лични данни е спазването на законните разпоредби при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД).

 1. Какви лични данни обработваме

Преди да разясним какви лични данни обработва нашата уеб платформа, накратко ще изложим какво разбира законът под „лични данни“ и „обработване на лични данни“.

 Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Обща информация, която ние от Click&Play обработваме, включва персонална информация като: имена, Ваша снимка, адрес, имейл адрес, пол, възраст, рождена дата, телефонен номер и др данни.

Освен горепосочените данни, Click&Play обработва данни, свързани с идентифицирането Ви като спортист, за да анализираме Вашите предпочитания и да Ви насочим към подходящ партньор и/или клуб. Тези данни включват данни за предпочитана настилка за игра; дясна или лява ръка използвате при игра на тенис; данни за това от колко време спортувате; честота на спортуване; любим клуб, както и всяка информация, която предоставите по Ваше желание в полето „Коментар за себе си“.

 

 1. Информация за администратора на лични данни и за длъжностното лице по защита на личните данни

Администратор на лични данни е основният субект в системата за защита на личните данни, който определя необходимостта от обработване на лични данни и контролира операциите по обработване. Администратор на лични данни може да бъде физическо или юридическо лице, както и публичен орган.

В уеб платформата Click&Play администратор на лични данни е юридическо лице, като по-долу може да намерите подробна информация за администратора:

Администратор – „Клик енд плей“ АД, ЕИК 206679026
Седалище и адрес на управление:
ж.к. „Младост", бл. 472, вх. 1, ап. 26
гр. София 1715

e-mail: stefan@clickandplay.bg
Интернет страница: www.clickandplay.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни е лице, което подпомага администратора на лични данни и което следи за законосъобразното и целесъобразното обработване на личните данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни в уеб платформата Click&Play е Стефан Йорданов.

Неговите координати са следните:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1715, ж.к. „Младост", бл. 472, вх. 1, ап. 26

e-mail: stefan@clickandplay.bg

 

 1. С какви цели обработваме Вашите лични данни

Click&Play обработва Вашите данни на основание Вашето съгласие. Например, като се регистрирате в нашата уеб платформа, Вие давате съгласие данните, които предоставяте да се обработват от Администратора. Обработването е в обхвата и за целите, изложени в даденото от Вас съгласие. Това означава, че няма да обработваме Вашите данни вън от целите, за които е създадена нашата уеб платформа, а именно – да намерите партньор и/или да направите онлайн резервация.

Следва да имате предвид, че Click&Play може да обработва Вашите данни за изпълнение на законово задължение, както и при изпълнение на задача от обществен интерес. В тези случаи, ние сме задължени по закон да съдействаме на различни държавни органи за изпълнение на техните функции. Например, държавен орган може да ни задължи да окажем съдействие, като разкрием лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

 

 1. Вашите права

Общият регламент за защита на личните данни Ви дава редица права, които може да упражните. В този раздел може да видите кратко описание на тези права, както и при какви условия може да ги упражните:

Право на достъптова е Вашето право да ни попитате всичко, което ви интересува за личните Ви данни (какви са те, как се събират, къде се съхраняват и т.н.).

Право на коригиранетова е Вашето право да обновите или коригирате личните си данни, които сте ни предоставили. Например, когато сте си променили телефонния номер или когато вече имате предпочитания относно вида на настилката за игра.

Право на възразяване - упражнявайки това право Вие може да откажете да обработваме личните ви данни или да оттеглите вече дадено от вас съгласие за това.

Право на изтриване (“Правото да бъдете забравени”) - Това е Вашето право да изтриете личните си данни. Click&Play няма основание да съхранява личните ви данни, когато вече не са ни необходими. Всички данни за вас ще бъдат автоматично изтрити при изтриване на профила Ви.


 

 1. Как да упражните правата си от предходния раздел

  За да упражните някое от правата си, моля да отправите заявление на следния имейл адрес на нашето длъжностно лице по защита на личните данни:

stefan@clickandplay.bg

Заявлението трябва да съдържа следната информация:
- Кратка информация за Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме;
- Да заявите правата, които искате да упражните.

 

При подадено искане за упражняване на някое от правата, посочени в предходния раздел, нашето длъжностно лице по защита на личните данни ще предостави информацията относно предприетите действия в едномесечен срок от получаване на Искането.

 

 1. Кой би могъл да има достъп до Вашите лични данни

В рамките на Click&Play Вашите данни се получават от онези служители на администратора, на които те са необходими за изпълнение на функциите на уеб платформата. Click&Play може да разкрие Ваши данни на наши партньори (тенис-клубовете), когато това е необходимо за работата на платформата и за
предоставянето на услуга към Вас от страна на нашите партньори.

Следва да имате предвид, че партньорите, с които работим (тенис-клубовете) също са администратори на лични данни и те носят отговорност за обработването и съхранението на Вашите данни, до които са получили достъп чрез нашата уеб платформа. За да получите повече информация как нашите партньори съхраняват Вашите лични данни и за да упражните правата си, произтичащи от Общия регламент за защита на личните данни, следва да се обърнете към отделните тенис-клубове.

Click&Play може да разкрие Вашите лични данни на трети лица само ако изразите съгласие за това, както и при изпълнение на законово задължение или при изпълнение на задача от обществен интерес. Какво се разбира под „изпълнение на законово задължение“ и „изпълнение на задача от обществен интерес“, вече изяснихме в раздел III.

 

 1. Срок за съхранение на личните данни

 

При спазване на принципите на Общия регламент за защита на личните данни, „Клик енд плей“ АД съхранява Вашите лични данни за срок с минимална продължителност спрямо преследваните цели.
Например, ако изтриете Вашият профил в clickandplay.bg, Администраторът ще съхранява Вашите данни докато профила Ви е активен. При изтриване на профила Ви, „Клик енд плей“ АД изтрива всичките Ви лични данни. За повече информация относно сроковете за съхранение може да отправите запитване към нашето длъжностно лиже по защита на личните данни на посочените в раздел II адреси за кореспонденция.

 

 

XI.Политика за бисквитките на Click&Play


Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страницата, обслужвана от clickandplay.bg

Когато посетите за първи път, ще Ви помолим да приемете използването на „бисквитки“ в съответствие с условията на политиката за бисквитките на Click&Play. Чрез използването на нашия уеб сайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“ в съответствие с политиката на нашия уеб сайт.

 1. Какво представляват „бисквитките“?


Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на Вашия компютър, мобилно устройство или таблет, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

 1. За какво се използват „бисквитките“?


Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат Click&Play, за да предлага подходящи за потребителите услуги. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

 1. Какви „бисквитки“ използваме?


Ние Click&Play  използваme два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Първите са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

 1. Как се използват бисквитките от този уебсайт?


Използваме „бисквитки“ за ефективност на нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ позволяват събирането на информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт, включително кои страници посещават най-често. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и анонимна. Използва се само за подобряване на функционирането и функционирането на clickandplay.bg
Използваме функционални „бисквитки“ на нашия уебсайт, за да позволим на clickandplay.bg да запомни информацията, която сте въвели, или да направите избора си, и да предложите по-добри функции.
Нашият сайт може да съдържа връзки към други сайтове, например facebook. Тези други уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация.

 

 1. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?


Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

 1. Блокиране на „бисквитки“.


По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на вашия уеб браузър. Следва да имате предвид, че ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на нашия уебсайт.
 

XI. Други


1. “Клик енд плей” АД си запазва правото да прави промени в платформата или в Общи условия, с цел подобряване и развитие на платформата, без да поемат задължението предварително да уведомят на Потребителите и Търговците, когато това не засяга обичайния начин за ползване на услугите от тяхна страна. В случаите, когато Потребителите и Търговците ще бъдат засегнати в значителна степен от предстоящи промени в платформата, “Клик енд плей” АД ще направи всичко възможно, за да изпрати предварително уведомление до всички регистрирани Потребители и Търговци в ClickAndPlay, в разумен срок преди самите промени.

 

2.Страните се съгласяват, че настоящият Договор, потвърден в Мобилното
приложение или Уебсайта, се счита за сключен и валиден и има същото правно
действие като подписана на хартия версия на Договора. Договорът се счита за
сключен с Потребителят, когато се регистрира в Уебсайта, както и при всяко следващо влизане в платформата
. Договорът (включително
Общите условия) е обвързващ документ и за двете Страни заедно с
произтичащите от това правни последици.

 

3.В случай, че някоя от разпоредбите на настоящия Договор противоречи на
нормативните актове, действащи на територията на Република България или по
някаква друга причина става частично или напълно невалидена, останалите
разпоредби на настоящия Договор ще останат в пълна сила.


4. Страните ще разрешават възникналите спорове чрез преговори, като при
невъзможност за постигане на споразумение, споровете помежду им ще бъдат отнасяни пред компетентния български съд.