Резервирай в Овергаз Арена Тенис

Вт
1 /Хард/ Осветен Незакрит
07:00
6.00 лв / 30 мин
07:30
6.00 лв / 30 мин
08:00
6.00 лв / 30 мин
08:30
6.00 лв / 30 мин
09:00
6.00 лв / 30 мин
09:30
6.00 лв / 30 мин
10:00
6.00 лв / 30 мин
10:30
6.00 лв / 30 мин
11:00
6.00 лв / 30 мин
11:30
6.00 лв / 30 мин
12:00
6.00 лв / 30 мин
12:30
6.00 лв / 30 мин
13:00
6.00 лв / 30 мин
13:30
6.00 лв / 30 мин
14:00
6.00 лв / 30 мин
14:30
6.00 лв / 30 мин
15:00
6.00 лв / 30 мин
15:30
6.00 лв / 30 мин
16:00
6.00 лв / 30 мин
16:30
6.00 лв / 30 мин
17:00
8.00 лв / 30 мин
17:30
8.00 лв / 30 мин
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
8.00 лв / 30 мин
21:30
8.00 лв / 30 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир