Резервирай корт в Русе Приста 2011 за 15.08.2020

Пн
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Закрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
Мини тенис /Хард/ Осветен Незакрит
07:00
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
08:00
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
09:00
10.00 лв
10.00 лв
10:00
10.00 лв
10.00 лв
11:00
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
12:00
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
13:00
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
14:00
10.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
15:00
10.00 лв
16:00
10.00 лв
10.00 лв
17:00
10.00 лв
18:00
10.00 лв
19:00
10.00 лв
20:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
10.00 лв
21:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
10.00 лв
22:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
10.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир