Резервирай в Русе Приста 2011 за 25.11.2022

Вт
1 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
2 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
3 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
4 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
07:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
08:00
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
09:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
10:00
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
11:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12:00
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
13:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
14:00
12.00 лв / 60 мин
15:00
12.00 лв / 60 мин
16:00
12.00 лв / 60 мин
17:00
12.00 лв / 60 мин
18:00
12.00 лв / 60 мин
19:00
12.00 лв / 60 мин
20:00
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
21:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
22:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир