Резервирай корт в Свети Йоан Спортен комплекс за 05.05.2021

Нд
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
08:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
09:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
10:00
18.00 лв
18.00 лв
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
18.00 лв
18.00 лв
16:00
18.00 лв
18.00 лв
17:00
18.00 лв
18:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
19:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
20:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
21:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир