Резервирай корт в Свети Йоан Спортен комплекс за 19.10.2020

Вт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
08:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
09:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
10:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
11:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
12:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
13:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
14:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
15:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16:00
17:00
16.00 лв
18:00
19:00
20:00
16.00 лв
16.00 лв
21:00
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
16.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир