Резервирай в София Тех Спорт

Сб
1 /Хард/ Осветен Незакрит
2 /Хард/ Осветен Незакрит
3 /Хард/ Осветен Незакрит
4 /Хард/ Осветен Незакрит
07:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
08:00
22.00 лв / 60 мин
09:00
10:00
11:00
12:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
13:00
14:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
15:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
16:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
17:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
18:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
19:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
20:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
21:00
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир