Резервирай корт в Спортен център Хемус

Сб
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
Скуош /Хард/ Осветен Закрит
Падел /Хард/ Осветен Незакрит
08:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
09:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
10:00
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
11:00
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
12:00
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
17.00 лв
12.00 лв
13:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
14:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
15:00
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
16:00
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
17:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
18:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
19:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
20:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
21:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17.00 лв
15.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир