Резервирай в Спорт Олимпик - тенис

Вт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
Тенис Стена /Изк. трева/ Осветен Незакрит
Закрита зала /Хард/ Осветен Закрит
06:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
07:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
08:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
09:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
10:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
11:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
12:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
13:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
14:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
15:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
16:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
17:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
18:00
15.00 лв / 60 мин
19:00
15.00 лв / 60 мин
20:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
21:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
22:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
23:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир