Резервирай корт в Тенис Клуб “Самандови” за 19.10.2020

Чт
2 /Клей/ Осветен Незакрит
1 /Клей/ Осветен Незакрит
08:00
12.00 лв
12.00 лв
09:00
12.00 лв
12.00 лв
10:00
12.00 лв
12.00 лв
11:00
12.00 лв
12.00 лв
12:00
12.00 лв
12.00 лв
13:00
12.00 лв
12.00 лв
14:00
12.00 лв
12.00 лв
15:00
16:00
12.00 лв
17:00
12.00 лв
12.00 лв
18:00
12.00 лв
12.00 лв
19:00
12.00 лв
20:00
12.00 лв
12.00 лв
21:00
12.00 лв
12.00 лв
22:00
12.00 лв
12.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир