Резервирай в Shumenetz Tennis Club за 19.09.2023

Чт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Неосветен Незакрит
4 /Изк. трева/ Неосветен Незакрит
07:00
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
08:00
16.00 лв / 60 мин
09:00
16.00 лв / 60 мин
10:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
11:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
12:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
13:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
15:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
17:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
18:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
19:00
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
20:00
21:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
22:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир