Резервирай корт в ТК Велто, Варна

Сб
1 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
2 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
3 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
4 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
07:00
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
08:00
09:00
10:00
22.00 лв
11:00
12:00
22.00 лв
22.00 лв
13:00
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
14:00
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
15:00
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
16:00
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
17:00
18:00
22.00 лв
19:00
22.00 лв
20:00
22.00 лв
21:00
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
22:00
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
22.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир