Резервирай в ТК Локомотив Пловдив

Пн
Хард 9 /Хард/ Осветен Незакрит
Хард 10 /Хард/ Осветен Незакрит
Хард 11 /Хард/ Осветен Незакрит
Зала 1 /Хард/ Осветен Закрит
Зала 2 /Хард/ Осветен Закрит
07:00
5.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
07:30
5.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
0.00 лв / 30 мин
08:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
08:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
09:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
09:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
10:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
10:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
11:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
11:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
13:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
13:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
14:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
14:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
15:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
15:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
16:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
16:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
17:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
17:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
18:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
18:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
19:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
19:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
20:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
20:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
21:00
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
21:30
5.00 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
12.50 лв / 30 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир