Резервирай в ТК Плевен 90 за 19.09.2023

Чт
1 /Clay/ Неосветен Незакрит
2 /Clay/ Неосветен Незакрит
3 /Clay/ Осветен Незакрит
4 /Clay/ Осветен Незакрит
5 /Clay/ Осветен Незакрит
6 /Clay/ Осветен Незакрит
7 /Clay/ Неосветен Незакрит
8 /Clay/ Неосветен Незакрит
08:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
08:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
09:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
09:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
10:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
10:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
11:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
11:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
12:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
12:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
13:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
13:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
14:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
14:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
15:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
15:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
16:00
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
16:30
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
8.00 лв / 30 мин
17:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
17:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир