ТК РАКОВСКИ-БОМЕЛ 9

Паркинг
Осветление
Съблекалня/ Баня
Ресторант
Кафе/ Бар
Закрити кортове
Спортен магазин
Тенис училище
Детски лагери
Любителски турнири
Наплитане на ракета

Важно за ползвателите на мултиспорт карти. Клубът НЕ работи с мултиспорт карти заявените часове трябва да се заплащат на място.

- Клубът не гарантира номера на запазения от Вас корт!

Резервирай