Резервирай в ТК Розова долина за 19.09.2023

Чт
Корт 1 /Клей/ Осветен Незакрит
Корт 2 /Клей/ Осветен Незакрит
Корт 3 /Клей/ Осветен Незакрит
Зала Твърд Корт /Хард/ Осветен Закрит
06:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
06:30
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
07:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
07:30
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
08:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
08:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
09:00
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
09:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
10:00
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
10:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
11:00
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
11:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
12:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
12:30
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
13:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
13:30
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
14:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
14:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
15:00
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
15:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
16:00
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
16:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
17:00
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
17:30
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
18:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
18:30
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
19:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
19:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
20:00
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
20:30
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
21:00
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
21:30
7.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
7.00 лв / 30 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир