Резервирай в ТК Синьото - Априлци за 26.01.2023

Пн
1 /Хард/ Осветен Незакрит
2 /Хард/ Неосветен Незакрит
3 /Хард/ Осветен Незакрит
10:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
10:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
11:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
11:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
12:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
13:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
13:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
14:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
14:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
15:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
15:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
16:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
16:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
17:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
17:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
18:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
18:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
19:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
19:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
20:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
20:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
21:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
21:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
22:00
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
22:30
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
7.50 лв / 30 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир