Резервирай корт в ТК Спартак за 15.09.2021

Вт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Закрит
6 /Клей/ Осветен Закрит
07:00
10.00 лв
10.00 лв
08:00
10.00 лв
09:00
10:00
15.00 лв
15.00 лв
11:00
15.00 лв
15.00 лв
12:00
15.00 лв
15.00 лв
13:00
15.00 лв
15.00 лв
14:00
15.00 лв
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20.00 лв
20.00 лв
21:00
15.00 лв
15.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир