Резервирай в ТК Технически Университет

Пн
Централен /Клей/ Неосветен Незакрит
1 /Клей/ Неосветен Незакрит
2 /Клей/ Неосветен Незакрит
07:00
12.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
08:00
12.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
12.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
18:00
12.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
19:00
12.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
20:00
12.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир