Резервирай корт в ТК ХТМУ за 15.09.2021

Вт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Неосветен Незакрит
5 /Клей/ Неосветен Незакрит
6 /Клей/ Неосветен Незакрит
7 /Клей/ Неосветен Незакрит
8 /Клей/ Неосветен Незакрит
9 /Клей/ Неосветен Незакрит
10 /Клей/ Неосветен Незакрит
08:00
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
09:00
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
10:00
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
11:00
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12:00
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
13:00
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
14:00
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
16:00
15.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
12.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17:00
18.00 лв
15.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18:00
19:00
22.00 лв
22.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
20:00
22.00 лв
20.00 лв
21:00
22.00 лв
22.00 лв
20.00 лв
Затворен
Затворен
Затворен
Затворен
Затворен
Затворен
Затворен
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир