Резервирай в ТК ХТМУ за 21.11.2023

Пн
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Закрит
5 /Клей/ Осветен Закрит
6 /Клей/ Неосветен Незакрит
7 /Клей/ Неосветен Незакрит
8 /Клей/ Неосветен Незакрит
9 /Клей/ Неосветен Незакрит
10 /Клей/ Неосветен Незакрит
08:00
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
09:00
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
10:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
11:00
35.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
12:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
13:00
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
14:00
35.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
15:00
35.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
16:00
35.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
17:00
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
18:00
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
19:00
40.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
20:00
40.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
21:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир