Резервирай в ТК ХТМУ за 24.09.2022

Вт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Неосветен Незакрит
5 /Клей/ Неосветен Незакрит
6 /Клей/ Неосветен Незакрит
7 /Клей/ Неосветен Незакрит
8 /Клей/ Неосветен Незакрит
9 /Клей/ Неосветен Незакрит
10 /Клей/ Неосветен Незакрит
08:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
09:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
10:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
11:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
12:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
13:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
15:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
17:00
20.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
18:00
19:00
27.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20:00
27.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
21:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир