Резервирай в “Томси” Бургас за 23.03.2021

Сб
Централен корт /Хард/ Осветен Незакрит
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Закрит
4 /Клей/ Осветен Закрит
08:00
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
08:30
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
09:00
6.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
09:30
6.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
10:00
6.00 лв
10:30
6.00 лв
11:00
6.00 лв
11:30
6.00 лв
12:00
6.00 лв
12:30
6.00 лв
13:00
6.00 лв
7.00 лв
13:30
6.00 лв
7.00 лв
14:00
6.00 лв
7.00 лв
14:30
6.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
15:00
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
15:30
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
16:00
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
16:30
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
17:00
6.00 лв
7.00 лв
17:30
6.00 лв
7.00 лв
18:00
6.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
18:30
6.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
19:00
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
19:30
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
20:00
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
20:30
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
21:00
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
21:30
6.00 лв
8.00 лв
8.00 лв
7.00 лв
7.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир