Резервирай в “Томси” Бургас за 23.03.2021

Чт
1 /Грунт. покрытие/ Осветен Закрит
2 /Грунт. покрытие/ Осветен Закрит
3 /Хард/ Осветен Закрит
4 /Хард/ Осветен Закрит
08:00
08:30
09:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
09:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
11:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
11:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
12:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
12:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
13:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
13:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
14:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
14:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
15:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
15:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
16:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
16:30
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
17:00
13.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
17:30
13.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
18:00
13.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
18:30
13.00 лв / 30 мин
13.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
19:00
13.00 лв / 30 мин
13.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
19:30
13.00 лв / 30 мин
13.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
20:00
20:30
21:00
21:30
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир