Резервирай в “Томси” Бургас за 23.03.2021

Нд
1 /Клей/ Осветен Закрит
2 /Клей/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Закрит
4 /Клей/ Осветен Закрит
08:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
08:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
09:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
09:30
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
12:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
13:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
13:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
14:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
14:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
15:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
15:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
16:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
16:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
17:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
17:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
18:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
18:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
19:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
19:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
20:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
20:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
21:00
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
21:30
11.00 лв / 30 мин
11.00 лв / 30 мин
10.00 лв / 30 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир