Резервирай в ТЦ Слънчев Ден за 24.09.2022

Вт
1 /Хард/ Осветен Незакрит
2 /Хард/ Осветен Незакрит
07:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
08:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
09:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
10:00
11:00
12:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
13:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
14:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
15:00
20.00 лв / 60 мин
16:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
17:00
20.00 лв / 60 мин
18:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир