Резервирай корт в Барокоспорт за 24.07.2021

Вт
1 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
2 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
1 Хард /Хард/ Осветен Незакрит
2 Хард /Хард/ Осветен Незакрит
3 Хард /Хард/ Осветен Незакрит
4 Хард /Хард/ Осветен Незакрит
5 Хард /Хард/ Осветен Незакрит
3. /Изк. трева/ Неосветен Незакрит
4. /Изк. трева/ Неосветен Незакрит
5. /Изк. трева/ Неосветен Незакрит
08:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
09:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
10:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
11:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
13:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
14:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
16:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
19:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
20:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
21:00
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
18.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир