Резервирай в Барокоспорт

Сб
1 /Изк. трева/ Осветен Закрит
2 /Изк. трева/ Осветен Закрит
1 Хард /Хард/ Осветен Закрит
2 Хард /Хард/ Осветен Закрит
3 Хард /Хард/ Осветен Закрит
4 Хард /Хард/ Осветен Закрит
5 Хард /Хард/ Осветен Закрит
3. /Изк. трева/ Неосветен Незакрит
4. /Изк. трева/ Неосветен Незакрит
5. /Изк. трева/ Неосветен Незакрит
08:00
40.00 лв
40.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
09:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
10:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
11:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
12:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
13:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
14:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15:00
15.00 лв
15.00 лв
16:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
17:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
18:00
40.00 лв
40.00 лв
40.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
19:00
40.00 лв
40.00 лв
40.00 лв
40.00 лв
40.00 лв
40.00 лв
40.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
20:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
21:00
15.00 лв
15.00 лв
15.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир