Резервирай в Тенис клуб “Левски-София” за 22.09.2021

Сб
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Неосветен Незакрит
3 /Клей/ Неосветен Незакрит
4 /Клей/ Неосветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Неосветен Незакрит
7 /Клей/ Неосветен Незакрит
8 /Клей/ Неосветен Незакрит
9 /Клей/ Неосветен Незакрит
07:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
08:00
20.00 лв
20.00 лв
09:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
10:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
11:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
12:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
13:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
14:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
15:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
16:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
17:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
18:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
19:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20:00
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
20.00 лв
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
21:00
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
20.00 лв
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
22:00
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
20.00 лв
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
Няма Осветление
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир