Резервирай в Тенис Клуб СУПЕР СПОРТ - Варна за 27.09.2022

Вт
1 /Грунт. покрытие/ Осветен Закрит
2 /Грунт. покрытие/ Осветен Закрит
3 /Грунт. покрытие/ Неосветен Незакрит
4 /Грунт. покрытие/ Неосветен Незакрит
07:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
08:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
09:00
40.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
10:00
40.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
11:00
40.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
12:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
13:00
40.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
14:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
15:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
17:00
18:00
19:00
20:00
40.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир