Резервирай в София Тех Спорт за 27.09.2022

Пн
1 /Хард/ Осветен Закрит
2 /Хард/ Осветен Закрит
3 /Хард/ Осветен Закрит
4 /Хард/ Осветен Закрит
07:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
08:00
39.00 лв / 60 мин
09:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
10:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
11:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
12:00
39.00 лв / 60 мин
13:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
14:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
15:00
39.00 лв / 60 мин
16:00
17:00
18:00
19:00
46.00 лв / 60 мин
20:00
21:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир