Общи условия

Общи условия за ползване на платформата Click&Play


I. Общи положения
Настоящите правила и условия уреждат отношенията между „Дигитал Спорт“ ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 204983265, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, ж.к. „Младост“, бл. 472, вх. 1, ап. 2, наричано по-нататък Click&Play или "clickandplay.bg" или "Сайтът", и всяко лице, което използва услугите, които сайтът предлага, наричан по-нататък "потребител" или „търговец“.

Потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи резервация и да заплати услугите, респ. има правоспособност да предлага услуги в интернет платформата Click&Play. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от общите условия за ползване на платформата Click&Play.

II. Терминология
Навсякъде в този Договор следните думи и изрази, ще имат посочените в този раздел значения:
1.  Потребител – всеки, регистрирал профил в платформата Click&Play;
2. Търговец – всеки, регистрирал профил в платформата и действащ спортен клуб в България, предлагащ наем на спортно съоръжение, услуга, или промотиращ своята дейност

3. ClickAndPlay – платформа, предоставяща услуги за свързване на Потребители и Търговци по лесен и бърз начин с помощта на компютри и мобилни устройства (таблети и телефони), свързани в Интернет, като платформата Click&Play се състои от – Уеб – сайт www.ClickAndPlay.bg, който служи за представяне на платформата;
4. Резервация - електронен запис в базата данни ClickAndPlay, който съдържа информация за потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), датата, часа, вида, цената и продължителността на резервацията.
5. Клиент – всеки Потребител, който има интерес или използва услуга на някой от Търговците. Търговецът сам решава как и какво да предостави на своите клиенти.

III. Предмет на договора

1. Платформата ClickАndPlay, предоставя на Потребители и Търговци постоянен достъп в платформата за менажиране на спортни комплекси и онлайн резервации. След регистрация, Търговецът получава профил, чрез който Потребителите на системата разполагат с възможността да изберат свободен тенис корт или друга услуга, предлагана от клуба и да направят резервация с възможност за онлайн плащане чрез мобилно устройство или компютър.

2. Всеки потребител декларира, че е запознат и съгласен с настоящите общи условия за ползване на платформата  Click&Play в следните случаи:

a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайта www.ClickAndPlay.bg;
b. Когато регистрира профил в Click&Play.

3. Всеки Търговец декларира, че е запознат и съгласен с настоящите общи условия за ползване на платформата  Click&Play в следните случаи:

a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайта www.ClickAndPlay.bg;
b. Когато регистрира профил в Click&Play.

IV. Цени и начин на плащане на услугите
1. Всички услуги на платформата Click&Play се предоставят на Потребителите по следният начин:

 1. Потребителят избира пакет от услуги и в зависимост от това заплаща месечна такса и/или зарежда своя профил с депозитна сума за да ползва определени услуги;
 2. При онлайн покупка от Потребител към Търговец ClickAndPlay действа като посредник и предава сумата към клуба след удържането на съответните банкови такси при банкови транзакции.

2. Услугите на платформата ClickAndPlay се предоставят на търговците по
следния начин:

а. Търговецът избира пакет от услуги и в зависимост от това заплаща
месечна такса за поддръжка и предоставя на другата страна рекламни
площи на територията на спортния клуб и по терена на тенис кортовете.
Конкретните параметри относно месечната такса както и броя, обема и
вида на рекламните съоръжения се уговарят допълнително в зависимост от
конкретните параметри.

b. Цените на услугите предлагани от Търговец са определени от съответният
Търговец и са с включени всички данъци и такси.


V. Права и задължения на Потребителите
1. За да ползва платформата Click&Play, Потребителят трябва да зареди и ползва в своя браузър сайта ClickAndPlay. Влизайки в сайта, за всеки Потребител са видими регистрираните Tърговци. За да ползва някоя от услугите на ClickAndPlay е необходимо Потребителя да се регистрира. Това е възможно да стане директно чрез профил във Facebook или Google, или да се регистрира чрез стандартната форма за регистрация. При всяка регистрация, Click&Play обработва информация, която представлява лични данни на потребителя, а именно: имена, снимки, адрес, имейл адрес, пол, възраст, рождена дата, телефонен номер и др данни. 

2. С настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че е запознат и приема Политиката за защита на лични данни на платформата Click&Play и дава своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани за цел и за период от време така, както е подробно изложено в Политиката за защита на личните данни на Дигитал Спорт ООД, която е достъпна на интернет-страницата на Click&Play.

3. Потребителят се съгласява, че платформата Click&Play представлява бърз и лесен начин за свързване на Потребителя с Търговеца, но Click&Play не носи отговорност за качеството на услугите, които Търговците предлагат, в т.ч. не отговаря за качеството на терените, не отговаря в случаите на грубо и непристойно поведение от страна на играч/и и пр. Потребителят се задължава в случай на претенции по отношение на качеството на услугите, предлагани от Търговците, да се обърне към конкретния Търговец, предоставил му конкретната услуга.

4. Потребителят се съгласява, че част от Търговците предлагат услугата онлайн плащане, което се осъществява посредством Epay. Click&Play не съхранява данни за банкови карти! В случай, че Потребителят избере онлайн плащане, но коректно откаже направената резервация, Потребителят има право да му бъде възстановена стойността на направената резервация, като за целта Потребителят следва да изпрати имейл на имейл адрес: office@clickandplay.bg, с искане да му бъде възстановена стойността на резервацията на същата банкова сметка от която е извършил плащането. Възстановяването на сумата става в срок от 48 часа от изпратеният имейл с искане за връщане.  За целите на настоящите Общи условия, „коректно отказана резервация“ означава, че Потребителят е отказал направената резервация в срок до 24 часа преди нейното начало или вследствие на лоши метереологични условия се е свързал с Търговеца и Търговецът е потвърдил, че направената резервация ще бъде отменена.


5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се задължава да бъде коректни към Търговецът в случаите, при които заявят ползването на услугите, които Търговецът предлага. Ако Потребител направи резервация и впоследствие се откаже да ползва услугите на Търговеца, Потребителят се съгласява, че има право да я анулира в срок до 24 часа преди нейното начало. В противен случай Потребителят се задължава да заплати на Търговеца услугата, а ако бъде направено онлайн плащане, Потребителят е наясно и приема с настоящите Общи условия, че сумата за резервацията ще бъде преведена на Търговеца и няма да му бъде възстановена.

6. С настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че регистрирайки се в платформата Click&Play, същият придобива автоматично статуса “Лоялен клиент“. Лоялен клиент е всеки Потребител, който може да прави резервации в платформата Click&Play и да избира между вариантите да заплати услугата на място, на корта, или да направи онлайн плащане. В случай, че Лоялен клиент не използва резервацията си, без да е използвал правото си да се откаже в срок до 24 часа и не заплати услугата на Търговеца, Click&Play си запазва правото да отнеме на Потребителя статуса „Лоялен клиент“. При отнемане на статуса „Лоялен клиент“, Потребителят отново ще може да резервира тенис-кортове, но няма да има право да плаща услугата на място, а ще трябва да направи онлайн плащане или да има наличен депозит в уеб-портфейла си в Click&Play, който депозит да покрива цената на резервирания тенис-корт. Ако Потребителят отново не използва направена резервация, Click&Play има право да удържи сума, покриваща стойността на резервацията, от уеб-портфейла на Потребителя в Click&Play.

7. В случаите, при които метереологичните условия са лоши, Потребителят, направил резервация, се задължава да се свърже с Търговеца, като Търговецът следва да потвърди, че вследствие на лошите метереологични условия направената резервация отпада. 


8. При неколкократно заявяване и отказ от заявена услуга от страна на Потребителя, без да уведоми за това Търговеца, Click&Play има право да блокира достъпа на нелоялния Потребител към платформата Click&Play.


VI. Права и задължения на Търговците
1. За да ползва платформата Click&Play, Търговецът се съгласява, че трябва да направи първоначална регистрация на сайта www.ClickAndPlay.bg , въвеждайки необходимите данни за търговския обект и фирмата или лицето. При тази регистрация търговецът декларира, че данните които въвежда, са коректни, и че той има право да извърши тази регистрация.


2. След като се регистрира, търговецът може да ползва платформата ClickAndPlay едновременно и поотделно по следния начин: като използва страницата www.ClickAndPlay.bg на всяко свое устройство – компютър, лаптоп, таблет - с активен Интернет и браузър.


3. След като регистрира своя профил, Търговецът може по всяко време да
активира всяка една от неактивните услуги като се свърже с представител на
ClickAndPlay и заяви своето желание. В самата услуга и в e-mail-а за
потвърждение, ясно е означено дали услугата е безплатна или платена с
месечен абонамент. Абонаментът за платени услуги започва да тече от датата на e-mail потвърждението.

 

4. Търговецът има право по всяко време да деактивира всяка една от активните услуги, като се свърже с представител на ClickAndPlay и заяви своето желание за това.
При деактивиране на услуга, Търговецът ще получи e-mail за потвърждение на деактивацията. Деактивацията на платена услуга, не освобождава Търговеца от заплащане на неговите неплатени абонаменти към ClickAndPlay до момента.


5. След регистрация и активиране на една или повече услуги в
платформата, Търговецът е длъжен да работи с ClickAndPlay по такъв начин, че неговите клиенти да бъдат адекватно обслужени. Това може да включва, без да изчерпва действията: вход в системата, потвърждаване или отказ на заявена резервация.


6. При направена и потвърдена Резервация/Поръчка от Клиент, Търговецът е длъжен да приеме и обслужи клиента си в определеното време и на
определеното място. При невъзможност за това Търговецът трябва своевременно да уведоми Потребителя.


7. Търговецът се задължава да използва дигиталните графици на ClickAndPlay като единствено средство за управление на предоставяните услуги.

VII. Лични данни 
1. Потребителят се съгласява, че “Дигитал Спорт” ООД обработва личните му данни при спазване на разпоредбите на българското законодателство, като се ръководи от своята Политика за защита на личните данни, която е достъпна за Потребителя на интернет страницата на Click&Play. Потребителят декларира, че се е запознал с Политиката за защита на личните данни на Click&Play и я приема.


2. Потребителите и Търговците декларират, че данните, които предоставят в
процеса на регистрация в платформата Click&Play, са верни и пълни.


3. Потребителят има възможност да се регистрира в платформата с неговите публични профили от Facebook или Google, като допълни необходимата информация в секцията „Настройки на приложението“. Потребителят носи отговорност за това да пази информацията за своите акаунти от разкриване пред трети лица.

4. Търговецът се регистрира в платформата с e-mail и парола, с които създава административен акаунт, чрез който има достъп до цялата информация за своя обект. Търговецът има възможност да въведе подробни данни за обекта, в който оперира. Търговецът носи отговорност за това да пази информацията за своя акаунт от разкриване пред трети лица.


5. Регистрирайки се в платформата Click&Play,  всяка една от страните - Потребител и Търговец, дава своето съгласие да му бъде създаден публичен профил, който ще бъде видим за Потребителя, съответно за Търговеца.


6. Регистрирайки се в платформата Click&Play всяка една от страните - Потребител и Търговец, дава своето съгласие ClickAndPlay да им изпраща съобщения по всякакъв технически начин: e-mail, нотификации, в профилите им във Facebook и др., когато такива съобщения са необходими за функционирането на услугите, които предоставя платформата ClickAndPlay. Потребител и Търговец дават своето съгласие ClickAndPlay да им изпраща съобщения с рекламна или друга търговска цел.


7. Регистрираните Потребители и Търговци се съгласяват, необходимите
техни лични данни като име, телефон, адрес, e-mail, да бъдат предоставяни на другата страна, когато това е необходимо за работата на платформата и за предоставянето на услуга от Търговец към Потребител.


VIII. Интелектуална собственост


1. Всички елементи на www.ClickAndPlay.bg, включително, но не само: търговски марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси, текстове и др. принадлежат на “Дигитал Спорт” ООД и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.


2. Потребителите и Търговците се задължават да не извършват действия, с които могат да модифицират, повредят, блокират или декомпилират работата на части от платформата или на цялата платформа.


IX. Гаранции и ограничаване на отговорността

 1. “Дигитал Спорт” ООД единствено и само поддържа платформата ClickAndPlay, давайки възможност за комуникация между Потребител и Търговец. Платформата ClickAndPlay пренася по електронен път ясно определени и дефинирани волеизявления от Потребител към Търговец и от
  Търговец към Потребител за техни намерения и бъдещи действия. Ние не проверяваме и не контролираме по никакъв начин комуникацията между двете страни. Отговорност и задължение на активната страна: Потребител или Търговец е, да изпълни обещаното към другата страна.


2. Ние от “Дигитал Спорт” ООД полагаме постоянни грижи за осигуряване на работоспособността на платформата и за високо качество на нашите услуги, но услугите на ClickAndPlay се предоставят във вида, в който са, без гаранции за това, че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.


3. “Дигитал Спорт” ООД не носи отговорност в следните случаи:

 1. За вреди, причинени от некоректно поведение от страна на Потребител към Търговец или от Търговец към Потребител;
 2. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препращане от нашия сайт към други сайтове;
 3. За некачествени услуги, предоставяни от Търговец на Потребител;
 4. За въвеждане на невярна или заблуждаваща информация или информация, нарушаваща авторските права на трета страна;
 5. В случай, че Потребител или Търговец позволи на трето лице да ползва и злоупотреби с неговия акаунт;
 6. За всякакви вреди, настъпили поради липса или прекъсване на достъпа до сайта и услугите, предоставяни от ClickAndPlay.

4. “Дигитал Спорт” ООД, неговите директори, служители и
доставчици не носят отговорност пред Потребителите и Търговците за
евентуални инцидентни, последващи или наказателни щети, включително тези, които произтичат от загуба и/или ползване, на данни или на печалба.


X. Други


1. “Дигитал Спорт” ООД си запазва правото да прави промени в платформата или в Общи условия, с цел подобряване и развитие на платформата, без да поемат задължението предварително да уведомят на Потребителите и Търговците, когато това не засяга обичайния начин за ползване на услугите от тяхна страна. В случаите, когато Потребителите и Търговците ще бъдат засегнати в значителна степен от предстоящи промени в платформата, “Дигитал Спорт” ООД ще направи всичко възможно, за да изпрати предварително уведомление до всички регистрирани Потребители и Търговци в ClickAndPlay, в разумен срок преди самите промени.
2. Страните ще разрешават възникналите спорове чрез преговори, като при
невъзможност за постигане на споразумение, споровете помежду
им ще бъдат отнасяни пред компетентния български съд.