Резервирай корт в 360 Тенис клуб (бившият БСФС) за 15.09.2021

Вт
Централен /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
22.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
08:00
09:00
22.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
10:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
11:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
12:00
22.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
13:00
22.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
14:00
22.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
15:00
22.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
16:00
22.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
17:00
23.00 лв
23.00 лв
18:00
19:00
20:00
23.00 лв
21:00
22.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
22:00
22.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир