Резервирай в 360 Тенис клуб (бившият БСФС) за 24.09.2022

Вт
Централен /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
08:00
09:00
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
10:00
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
11:00
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
19.00 лв / 60 мин
12:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
13:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
14:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
15:00
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16.00 лв / 60 мин
16:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
17:00
23.00 лв / 60 мин
18:00
19:00
20:00
21:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
22:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир