Резервирай в 360 Тенис клуб (бившият БСФС) за 26.01.2023

Пн
Централен /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Закрит
5 /Клей/ Осветен Закрит
6 /Клей/ Осветен Закрит
07:00
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
08:00
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
09:00
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
10:00
36.00 лв / 60 мин
11:00
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
12:00
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
13:00
36.00 лв / 60 мин
14:00
36.00 лв / 60 мин
15:00
16:00
36.00 лв / 60 мин
36.00 лв / 60 мин
17:00
39.00 лв / 60 мин
18:00
39.00 лв / 60 мин
19:00
39.00 лв / 60 мин
20:00
39.00 лв / 60 мин
21:00
39.00 лв / 60 мин
22:00
39.00 лв / 60 мин
39.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир