Резервирай в 360 Тенис клуб (бившият БСФС) за 27.05.2023

Ср
Централен /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
08:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
09:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
10:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
11:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
12:00
23.00 лв / 60 мин
13:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
14:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
15:00
23.00 лв / 60 мин
23.00 лв / 60 мин
16:00
17:00
25.00 лв / 60 мин
18:00
19:00
20:00
21:00
25.00 лв / 60 мин
22:00
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир