Резервирай корт в 360 Тенис клуб (бившият БСФС)

Пн
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Неосветен Незакрит
5 /Клей/ Неосветен Незакрит
6 /Клей/ Неосветен Незакрит
07:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
08:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
09:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
10:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
11:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
12:00
20.00 лв
13:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
14:00
20.00 лв
20.00 лв
15:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
16:00
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
20.00 лв
17:00
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
18:00
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
19:00
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
20:00
ТЪМНО
ТЪМНО
ТЪМНО
21:00
23.00 лв
23.00 лв
23.00 лв
ТЪМНО
ТЪМНО
ТЪМНО
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир