Резервирай в “ MG Tennis Club ” Заимов за 16.10.2019

Нд
5 /Хард/ Осветен Закрит
1 /Хард/ Осветен Закрит
2 /Хард/ Осветен Закрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
08:00
33.00 лв / 60 мин
33.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
09:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
10:00
30.00 лв / 60 мин
11:00
30.00 лв / 60 мин
12:00
30.00 лв / 60 мин
13:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
14:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
15:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
16:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
17:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
18:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
19:00
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
20:00
33.00 лв / 60 мин
33.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
21:00
33.00 лв / 60 мин
33.00 лв / 60 мин
33.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
30.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир