Техника в тениса!

Tенисът е игра, в която има отворен резултат и бърза смяна на ситуации. Всеки удар е различен - от психологическо и техническо естество. Чудили ли сте се някога чий сервиз или форхенд е по-добър? Защо двама топ играчи имат коренно различна техника на игра? На техниката на кой играч точно да се опитвам да подражавам? И какво всъщност означава терминът „техника“? Техниката в изпълнението безспорно е много важна. Тя се характеризира с ефективност, простота, икономичност и променливост. Правилното изпълнение на ударите предпазва от контузии.

В последните години в България от треньорите са възприети 2 подхода за обеснение на тенис техниката - традиционен и модерен.

Традиционнят подход е ориентиран към следване на определена форма или модел на движение. Например замах под формата на описване на кръг (хвърлящо движение) или директно отвеждане на ракетата назад (залюляващо движение). Обикновенно тук треньорите акцентират върху определен модел за това как трябва да изглежда удара, а учениците опитват да го имитират.

Модерният метод следва съвсем различен подход. Това е научен подход минаващ през разбирането на биомеханичните закони. Модерният подход цели да осигури повече сила и контрол с минимален риск от контузии, както и да насърчи различните стилове на игра продиктувани от различните физиологични предимства на играчите.

Треньорите, използващи модерния подход, стъпват на метода “BIOMEC”. БИОМЕК е съкращение от:

Б - Баланс

И - Инерция

О - Насрещни сили (Opposite forces)

М - Momentum (импулс)

Е - Еластични сили

К - Кинестетична верига

Баланс. Това е запазване на стабилност както в статични така и в динамични ситуации. За постигане на по-добър баланс треньора следи къде се намира центъра на тежеста на играча. Центърът на тежестта трябва да е между краката и е по-стабилен, когато е по-ниско разположен. Главата трябва да е над раменете в средата на тялото. Важна за баланса е визуалната информация, възприемана от играча. Роля играе вестибуларният апарат.

Инерция. Разбирането и правилното използване на закона за инерцията е важно както, за да придадем повече сила на ударите си, така и за да се движим по-ефективно по корта. Например ако изпълнявате форхенд с по-изпъната ръка то тя е по далеч от центъра на тялото и е по-трудно да се ускори. При движение напред към мрежата трябва да “убием” инерцията със сплит степ за да имаме добър баланс за изпълнение на воле.

Насрещни сили или сила на реакцията. Всяко действие има еднакво по сила противодействие. Например когато свиваме краката преди удар земята оказва същото количество сила и съпротивление върху краката и ги “избутва” при удара.

Momentum или скорост - продуктът на масата и бързината. Силата, която произвежда тялото. Характерно в тениса е, че тежестта на ракетата и тялото са винаги с постоянно неизменно тегло, променлива е само скоростта. Можем да увеличим скоростта на удара си, когато влезем напред към токата в момента на удара. Това е линейна скорост. Правилната ротация на раменте и таза пък ни помага за повече ъглова скорост.

Еластични сили (енергия) - акумулира се при разтягането на мускулите. При разтягането си, мускулите събират освободената при този процес енергия. Ако тази еластична сила се използва, се увеличава скоростта на главата на ракетата с повече от 20%. В края на фазата на разтягане паузата не трябва да продължава повече от 200 милисекунди. След една секунда 50% от тази енергия се губи. Когато движението е накъсано, еластичната енергия се губи. Например когато играем с отворена крачка активизираме и разтягаме мускулите на корема и вкарваме допълниелна сила и от тях в удара.

Кинетична верига -  частите на тялото са свързани в последователна верига, като движението се предава последователно на отделните елементи. За да свържем всички елементи на движение в правилна последователност се нуждаем от добър ритъм. Основните проблеми в ритъма на движение обикновенно са:

• използването на прекалено много сегменти;

• ненавременно използване на отделните сегменти;

• неефективно използване;

• изборът на подходящ момент;

• пропуск на сегмент.

 

Автор: Стефан Йорданов